de balans van braem
provincie Antwerpen

Het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) is een provinciale archief- en bewaarinstelling gespecialiseerd in het verzamelen, bewaren, ontsluiten en bestuderen van zeer divers archiefmateriaal over de Antwerpse bouwgeschiedenis van 1800 tot nu. Het begrip architectuur krijgt daarbij een ruime invulling. De focus ligt niet exclusief op archieven van architecten, maar ook op materiaal van verwante actoren, zoals aannemers en interieurarchitecten of bouwpromotoren.

Het APA ging officieel van start in 1987, met de verwerving van de archieven van enkele toonaangevende modernistische architecten: Léon Stynen, Paul De Meyer en Eduard Van Steenbergen. Na die beginfase werd stelselmatig gewerkt aan een volwaardige archiefwerking met een eigen infrastructuur.

Twee decennia na de start beheert APA een collectie van een tachtigtal archieven en een rijke vakbibliotheek. Daarmee bekleedt APA een unieke positie in het Vlaamse cultuurlandschap. Jaarlijks ontvangt het vele honderden bezoekers. Daarnaast is er af en toe ook ruimte voor meer publieksgerichte initiatieven, waarvan het belangrijkste het publicatie- en tentoonstellingsproject Bouwen in beeld (2004) is. Het gelijknamige boek biedt een architectuurhistorisch overzicht van de bouwpraktijk in Antwerpen gedurende de 19de en 20ste eeuw en geeft een overzicht van de collectie.

APA is gehuisvest in de Parochiaanstraat 7 te 2000 Antwerpen (zijstraat Sint-Jacobsmarkt – Lange Nieuwstraat). Daar is in 2009 een aangepaste accommodatie gerealiseerd, met een ruime leeszaal en moderne archiefdepots.

Praktische informatie:

Archiefhuis
Parochiaanstraat 7
2000 Antwerpen
T 03/202.04.70
E architectuurarchief@admin.provant.be
www.architectuurarchief.be

Het Architectuurarchief is open op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 9u tot 12 u en van 13u tot 16u.