de balans van braem
provincie Antwerpen

Nieuwe wegen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening

Het bestuur van het land is tijdens de Tweede Wereldoorlog in handen van het Commissariaat-Generaal voor 's Lands Wederopbouw. Onder leiding van Charles Verwilghen stippelt zij voor de komende jaren de krijtlijnen van een nieuwe stedenbouwwetgeving uit waarbij de nationale overheid de gemeentelijke, regionale en de nationale planning van bovenuit stuurt. Pas in 1962 treedt de eerste volwaardige wet op de stedenbouw en ruimtelijke ordening in werking. Ze voorziet het hele land in een dwingende eindtoestandplanning, wettelijk vastgelegd in algemene en bijzondere plannen van aanleg, de zogenaamde APA's en BPA's. De economische crisis van de jaren zeventig zet een rem op de expansie- en speculatiedrang van het vorige decennium. Steeds vaker gaan stemmen op om op een kwalitatieve manier met het gegeven stad om te gaan, al verzandt het vaak in een gezellige stedelijke architectuur. 1997 brengt op het Vlaamse niveau het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het RSV wil aan de hand van overleg en van onderuit ecologisch en spaarzaam omgaan met bebouwing, mobiliteitsdruk en ruimtelijke spreiding van de infrastructuurwerken in Vlaanderen.
4 beelden
vergroot foto's
Maxime Wynants. Stad Mechelen. Vooronderzoek voor het algemeen plan van aanleg (1949)
Maxime Wynants. Stad Mechelen. Vooronderzoek voor het algemeen plan van aanleg (1949)Vereniging voor het structuurplan Schelde-Dijle. Antwerpse agglomeratie. Gemeenschappelijk algemeen plan van aanleg. Algemeen structuurplan (zj)Renaat Braem. Zeer byzonder plan van aanleg voor de ontspanningszone van het land van de glimlach u opgedragen ter gelegenheid van nieuwjaar (1959)Walter Cogge en Walter Toubhans. Revalorisatie van de historische stadskern te Antwerpen (1966)