de balans van braem
provincie Antwerpen

Colofon

Deze website kwam tot stand in opdracht van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen:
Voorzitter: Cathy Berx, gouverneur
Leden: Ludo Helsen, Rik Röttger, Koen Helsen, Marc Wellens, Inga Verhaert en Bart De Nijn, gedeputeerden
Provinciegriffier: Danny Toelen

 

De website is een initiatief van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) - Dienst Erfgoed (Departement Cultuur) en werd in 2010 ontwikkeld als bijdrage aan het jubileumprogramma rond Renaat Braem. Het beeldmateriaal komt uit de collectie van het APA, tenzij waar anders vermeld.

Concept: Stefaan Grieten (APA)

Auteurs:
Stefaan Grieten (APA): De balans van Braem: architectuur door de bril van een eigenzinnige modernist; Art nouveau, bondgenoot in bevrijding; Bouwkundig erfgoed, een selectief klankbord; Monumentenzorg: bewaren om te inspireren; De redding van de Cogels-Osylei; Emile Van Averbeke, bewonderd en verdedigd
Jo Braeken (VIOE): Renaat Braem 1910-2010, leven en werk
Wim Luyckx (APA) Bouwen in het naoorlogse België; De overheid bouwt; Sociale huisvesting; De Turnhoutse school; Een nieuw ziekenhuis voor Antwerpen: Middelheim
Dirk Laureys (APA): Pioniers van het Antwerpse modernisme; Bouwen en Wonen: Braem aan het woord; Het goede wonen: wonen in de hoogte; De 'Taaie woningen'; De tentoonstelling 'Het Nieuwe Wonen'; De wereldstad van Julien Schillemans; Léon Stynen gewikt en gewogen; Eduard Van Steenbergen, het grote voorbeeld; De BP-building in Antwerpen; tijdsbalk, in rubriek Bouwen in het naoorlogse België

Met dank aan:
Walter Rycquart (Provinciebestuur Antwerpen - departementshoofd Cultuur)
Willem Aerts (Provinciebestuur Antwerpen - diensthoofd Erfgoed)
Jo Braeken, medewerker VIOE en conservator Renaat Braemhuis
Katrien Vandermarliere, Directeur Vlaams Architectuurinstituut
Sofie De Caigny, Annelies Nevejans, Ellen Van Impe, Elke Hoornaert, Tine Verschaere, medewerkers Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
Serge Migom (Provinciebestuur Antwerpen - dienst Erfgoed)
Anja Neels (Provinciebestuur Antwerpen - diensthoofd Communicatiedienst)
Caroline Tassier, Yannick Mattheessens (Provinciebestuur Antwerpen - Communicatiedienst)
Ann Taverniers, stafmedewerker archiefexploitatie VRT
de vele schenkers van het Architectuurarchief

Realisatie website: Kim Matthé Monsieur Moiré

© Provinciebestuur Antwerpen en de auteurs

De initiatiefnemers van de website hebben ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de initiatiefnemers wenden.